Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Exwood AB är din lösning för en bra slutprodukt.

Med 15 års erfarenhet på den Japanska marknaden är vi vana vid höga krav på mått                   och finish. 

 

Vi är flexibla och klarar snabba omställningar och vår kompetenta personal efterkontrollerar för att allt ska bli enligt beställningen. Vid behov kan varje bräda streckkodas som lämnar hyveln och vi ombesörjer även paketläggning i hel/halv eller kvartspaket.  

Nära HallandsHamnar

Norrut från Exwood AB ligger Halmstad och Varberg med sina hamnar. Vid båda dessa finns impregneringsverk. Hyvleriets läge är ca 4 mil från E6:an som norrut går mot Oslo och söderut mot Danmark och Tyskland.

Exwood AB is your solution for a good end product. With fifteen years of experience in the Japanese market, we are accustomed to high standards of dimensions and finish. We are flexible and can handle quick adjustments and our competent staff post-checks that everything is according to the order. If preferred, each board can be bar-coded before leaving the plane, and we also arrange packaging in full/ half or quarter package.

Exwood AB is situated near HallandsHamnar - Ports of Halmstad och Varberg. There are impregnated works at both ports. The planing mill is located about 40 km from the E6 highway going north towards Oslo, and south to Denmark and Germany.  

 

Image Gallery